نازنین زهرا

دنیای شادی

| شنبه بیست و سوم شهریور 1392 | 2:20 | نازنين زهرا| |

| پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 | 15:39 | نازنين زهرا| |

| پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 | 23:36 | نازنين زهرا| |


این هم یه نمونه از کارای کمیک استریپ من.

من وقتی می بینم بابام داره کار می کنه دوس دارم مث اون کار کنم.

الان پنج سال و دو ماهمه

| یکشنبه دهم دی 1391 | 18:11 | نازنين زهرا| |

اولین سالی بود فهمیدم شب یلدا یعنی چی.

جاتون خالی خیلی خیلی بهمون خوش گذشت.

| جمعه یکم دی 1391 | 1:34 | نازنين زهرا| |

| جمعه یکم دی 1391 | 1:29 | نازنين زهرا| |

| یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 | 22:10 | نازنين زهرا| |

| چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 | 21:33 | نازنين زهرا| |

| چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 | 21:32 | نازنين زهرا| |

| چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 | 21:30 | نازنين زهرا| |

Design By : shotSkin.com